Konsultatsioon

Nõuded kosmeetikatoodetaga tegelevale ettevõttele olenevad sellest, millist rolli ettevõtte tarneahelas täidab: kas on vastutav isik (tootja Euroopa Ühenduses, importija väljast poolt Euroopa Ühenduse turule), levitaja või kutsealane kasutaja.