Märgistus

Kosmeetikatootel peab olema järgmine selgesti loetav ja hästi nähtav teave:

– kosmeetika toote otstarve, kui see ei selgu selle esitlusest (nt tavapärase esitlusega huulepulk)

– tootja/importija ärinimi ja aadress (info võib olla lühendatud kujul, kui on võimalik lühendi abil ettevõte identifitseerida). Imporditud kosmeetikatoodete puhul märgitakse ära päritoluriik

– nimikogus pakendamise ajal massi- või mahuühikutes (alla 5 g või 5 ml nõue ei kehti)

– minimaalne säilimistähtaeg kuni 30 kuud minimaalse säilimistähtajaga toodetele või avatud kreemipurgi sümbol säilimisaja kohta peale avamist toodetele minimaalse säilimistähtajaga ületab 30 kuud

– koostisainete loetelu ühtses nomenklatuuris, sealhulgas kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvahelises nomenklatuuris (INCI), mille esitatakse peale terminit “Ingredients”. Koostisainete loetelu koostatakse nende lisamise ajal kaalu järgi kahanevas järjekorras. Lõhnaainete puhul kasutatakse terminit “parfum” või “aroma”, värvainete puhul kasutatakse värvainete indeksit (CI) ning erinevate värvainete puhul võib loetelus kasutada sõnu “võib sisaldada” või sümbol “+/-“. Nanomaterjali kujul kasutatud koostisaine puhul järgneb loetelus sulgudes sõna “nano” 

– erilised ettevaatusabinõud, mida tuleb kasutamisel järgida ning kogu teave ettevaatusabinõude kohta kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud kosmeetikatoodete kohta

– partiinumber või viide kosmeetikatoote identifitseerimiseks

– vajadusel hoiutingimused

– Kui praktilistel põhjustel ei ole võimalik märgistusel nõuetekohaselt esitada koostisainete loetelu ja ettevaatusabinõud, esitatakse need lisatud teabelehel, etiketil, voldikul, lipikul või kaardil.  Kui seda ei ole võimalik teha, siis märgistusel esitatakse raamatule osutava sõrme kujuline sümbol “viide lisatud teabele”.

Eestikeelne märgistus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet tingimusel, et ei ole sellega kinni kleebitud eelnimetatud originaalmärgistuse kohustuslikud elemendid:

– kosmeetika toote otstarve, kui see ei selgu selle esitlusest

– nimikogus massi- või mahuühikutes (gr, ml)

– andmed minimaalse säilimistähtaja kohta, kui kosmeetikatoote säilimisaeg on alla 30 kuu

– erilised ettevaatusabinõud, mida tuleb kasutamisel järgida ning kogu teave ettevaatusabinõude kohta kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud kosmeetikatoodete kohta.